DAKINSPECTIE

Voer veiligere en uitgebreidere inspecties uit aan uw assets

Een thermische dakscan is een systematische thermische inspectie van een daksysteem met de specifieke bedoeling om eventuele thermische verschillen te lokaliseren en te bepalen of deze moeten worden gerepareerd. Deze thermische afwijkingen zijn mogelijk wel of niet gerelateerd aan vocht.

Afbeelding: verschillende warmtebeelden waarin lekkage’s zichtbaar zijn.

Waarom een (thermische) dakscan?

Er zijn algemene doelen voor het uitvoeren van een IR-inspectie op een dak:
– Bevindt zich water in het daksysteem?
– Zijn er onveilige omstandigheden?
– Acquisitie informatie voor het schatten van warmteverlies / winst
– Het uitvoeren van kwaliteitsborging voor oplevering

70
tijdsreductie t.o.v. traditionele werkwijze
>2
meer defecten detecteerbaar

De voordelen

Het inwinnen van thermische data kan eventueel gecombineerd worden met foto- en videomateriaal waardoor de bevindingen beter onderbouwd kunnen worden en er mogelijk andersoortige gebreken zichtbaar worden.

Het inwinnen van data met behulp van een drone gebeurt volledig contactloos. Hierdoor is het mogelijk om de werkprocessen efficiënter, accurater en zelfs veiliger uit te voeren.

De ingewonnen data kan worden ontsloten waardoor het mogelijk is om dit als input te gebruiken voor zogenaamd ‘predictive maintanance’ van de daksystemen, maar dit is natuurlijk ook mogelijk voor andere assets.

Hoe het werkt?

Het water wat op het daksysteem ligt slaat gedurende de dag warmte op, en laat dit ‘s nachts vrij. Dit is een dynamisch proces wat bekend staat als ‘thermische capaciteit’. Deze thermische capaciteit wordt zichtbaar gemaakt met behulp van een thermische sensor. Met behulp van onze expertise winnen we data in waarmee we rekening houden met zeer diverse variabelen zoals de mogelijke aanwezigheid van ballast, het gebruikte membraan en de luchtomstandigheden.

Efficiënt

Gedetailleerd

Veilig

Herhaalbaar

Wat maakt de inspectie zichtbaar?

  • Natte plekken
  • Onveilige situaties
  • Gebreken op het dak
  • Warmteverliezen
  • Etc.
Gebruikte sensoren:

  • RGB camera
  • Thermische camera

Thermografische inspecties toepassen?

Door middel van onze jarenlange ervaring kunnen we snel, efficiënt en accuraat te werk gaan.
Ons gecertificeerde personeel helpt u graag verder!

Spreek een expert!