Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt erg nauwkeurige data ingewonnen.

Hoe het werkt?

Een defect in een zonnepaneel resulteert in een temperatuurverschil omdat het paneel niet in staat is om de warmte op te nemen en om te zetten in energie. Hierdoor is het met behulp van een thermische camera mogelijk om de defecten zichtbaar te maken. Een zonnepanelen inspectie wordt uitgevoerd op een zonnig moment vanaf 600 W/m2 om te garanderen dat de defecten goed zichtbaar zijn. Door systematisch de paden af te vliegen wordt er binnen korte tijd inzichtelijk waar zich problemen voordoen, welke te prioriteren zijn. In een verslag worden de defecten zorgvuldig gekwantificeerd en gekwalificeerd. Alle ingewonnen data is geo-gerefereerd waardoor de locatie van het defect makkelijk te achterhalen is.

De voordelen

Zes redenen waarom een thermische inspectie een meerwaarde is voor uw assets

Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV-installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt nauwkeurige data ingewonnen. Hierdoor zijn uw installaties in no-time contactloos & vakkundig geïnspecteerd op mogelijk aanwezige defecten.

Aerial Intelligence vliegt onder een volledige ROC-vergunning inclusief enkele bijzondere ontheffingen. Voor het waarborgen van de veiligheid werken wij uitsluitend volgens onze door de Inspectie Leefomgeving & Transport goedgekeurde procedures. Tevens beschikt Aerial Intelligence over VOL-VCA en Thermografie level 2 certificering!

DE TECHNOLOGIE

Zichtbare defecten
Een thermische inspectie geeft dus zeer snel een beeld van de status van de PV-installatie. Dit maakt het dan ook ideaal om het in te zetten voor bijvoorbeeld verzekeringskwesties, of voor- of na oplevering. Een paar voorbeelden van de defecten die zichtbaar zijn, staan in de volgende lijst:

 • Fysieke schade
 • Defect & degradatie op celniveau
 • Slechte diodes
 • Strings of modules offline
 • Bevuiling
 • Potentiële PID
 • Omgekeerde polariteit
 • Stormschade
 • Schaduw
 • Vegetatie aantasting
 • Vreemde objecten
 • Etc.

Enkele voorbeelden
De ingewonnen data wordt geanalyseerd met behulp van specialistische software op basis van Machine Learning, gebaseerd op een database van meer dan 70 miljoen modules. Hierdoor krijgt men snel zicht op de aanwezige defecten op verschillende locaties. Om inzicht te geven in de gebruikte techniek hebben we hieronder een aantal voorbeelden gegeven van de mogelijk zichtbare defecten. Bij een defect zal de warmte niet omgezet kunnen worden in energie, waardoor er een temperatuurverschil optreed. In onderstaande voorbeelden weergeeft de oranje kleur een hogere temperatuur:

Defect zonnepaneel drone inspectie
Defecte cel zonnepaneel drone inspectie
Defect diode zonnepaneel drone inspectie
Bevuiling zonnepaneel drone inspectie

DE MOGELIJKHEDEN

Verschillende mogelijkheden voor verschillende wensen. Deze inspectie is een onderdeel van een Scope12 inspectie. Wanneer gewenst kunnen wij een gehele Scope12 inspectie verzorgen. De drone-inspectie kan op een drietal verschillende kwaliteitsniveaus ingewonnen worden:

Overzicht

Een overzichtsinspectie wordt op de hoogste hoogte gevlogen. Inspecties worden snel uitgevoerd, waardoor zeer grote gebieden snel en scanmatig kunnen worden geïnspecteerd.

 • Fouten die de prestaties van de gehele module beïnvloeden
contact

Standaard

Een standaardinspectie balanceert tussen detailniveau en snelheid. Het geeft teams inzicht in de prestaties van de modules van het PV-systeem, en duurt iets langer dan enkel een overzicht.

 • Fouten die de prestaties van de gehele module beïnvloeden
 • Afwijkende diodes
 • Afwijkende cellen
 • Afwijkende hotspots
contact

Uitgebreid

Een uitgebreide inspectie wordt op lage hoogte langzaam ingewonnen. Hierdoor worden de meeste details vastgelegd en kan de inspectie uitgevoerd worden volgens de IEC TS 62446-3:2017 standaard.

 • Fouten die de prestaties van de gehele module beïnvloeden
 • Afwijkende diodes
 • Afwijkende cellen
 • Afwijkende hotspots
 • Identificeert afwijkingen op basis van temperatuurverschil
contact

De geanalyseerde data leveren we zo op dat dit matcht met de gebruikte systemen. Zo is er een breed scala aan exports mogelijk (.CSV, .PDF, .KML, .SHP) maar het is ook mogelijk om de bevindingen in een online viewer te bekijken. In het voortraject bespreken we de wensen, voor zo’n goed mogelijk resultaat.

Hoe gaan we te werk?

Vlucht
Voorbereiden

Data
verzamelen

Data
verWERKEN

analyseren &
rapporteren