ZONNEPANELEN INSPECTIE

Voer veiligere en uitgebreidere inspecties uit aan uw assets

Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt erg nauwkeurige data ingewonnen. 

Afbeelding: links geen schade te zien, rechts duidelijk zichtbaar dat er twee cellen niet goed functioneren.

Waarom een zonnepanelen inspectie?

Met behulp van een drone brengen we in een korte tijd een groot gebied in kaart, waardoor we op een efficiënte manier mogelijke afwijkingen en gebreken blootleggen. Het is mogelijk om zaken als beschadigde zonnecellen, defecte bypass-dioden, delaminatie, disfunctionele strings en slechte verbindingen snel en efficiënt in beeld brengen. Tekortkomingen bij zonnepanelen leiden in alle gevallen tot afwijkende warmtebeelden. Dit is de reden dat een inspectie met behulp van thermografie de manier is om een efficiënte kwaliteitscontrole uit te voeren.

90
tijdsreductie t.o.v. traditionele werkwijze
10
meer defecten detecteerbaar

In meerdere fasen van het gehele installatieproces heeft de inzet van een drone een grote meerwaarde. Drones leveren een toegevoegde waarde aan de gehele asset lifecycle. Naast de thermische contactloze inspectie is het ook dan ook mogelijk om drones in te zetten voor locatieselectie, om daken vooraf in te meten, zonneparken voor oplevering te controleren, mogelijk interessante locaties in beeld te brengen en in te meten en het uitvoeren van een inspectie voor het vervallen van de garantietermijn.

Afbeelding: links geen schade te zien, rechts duidelijk zichtbaar dat er een diode niet goed functioneert.

Hoe het werkt?

Een defect in een zonnepaneel resulteert in temperatuurverschil omdat het paneel niet in staat is om de warmte op te nemen en om te zetten in energie. Hierdoor is het met behulp van een thermische camera mogelijk om de defecten zichtbaar te maken. Een zonnepanelen inspectie wordt uitgevoerd op een zonnig moment vanaf 600 W/m2 om te garanderen dat de defecten goed zichtbaar zijn. Door systematisch de paden af te vliegen wordt er binnen korte tijd inzichtelijk waar zich problemen voordoen, welke te prioriteren zijn. In een verslag worden de defecten zorgvuldig gekwantificeerd en gekwalificeerd. Alle ingewonnen data is geogerefereerd waardoor de locatie van het defect gemakkelijk te achterhalen is.

Efficiënt

Gedetailleerd

Veilig

Herhaalbaar

Wat maakt de inspectie zichtbaar?

 • Fysieke schade
 • Defect & degradatie op celniveau
 • Slechte diodes
 • Strings of modules offline
 • Bevuiling
 • Potentiële PID
 • Omgekeerde polariteit
 • Stormschade
 • Schaduw
 • Vegetatie aantasting
 • Vreemde objecten
 • Etc.
Gebruikte sensoren

 • RGB camera
 • Thermische camera

Thermografische inspecties toepassen?

Door middel van onze jarenlange ervaring kunnen we snel, efficiënt en accuraat te werk gaan.
Ons gecertificeerde personeel helpt u graag verder!

Spreek een expert!